Strona główna » Wydarzenia » Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, z zastrzeżeniem ust. 2; terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.

Życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku!

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

lut 13 - 26 2023
Expired!
Przejdź do góry