Ferie zimowe

Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, z zastrzeżeniem ust. 2; terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.

Życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku!

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Data

sty 15 - 28 2024
Przejdź do góry