Terminarz wywiadówek

13.09.21

 

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu zaprasza rodziców na zebranie inaugurujące nowy rok szkolny 2020/21 w dniu 13.09.2021 r.
  • Plan zebrania godz. 16:30 spotkanie rodziców klas pierwszych z dyrekcją i nauczycielami w auli szkolnej.
  • O 17:00 zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami klas I-III w wyznaczonych gabinetach. (Informacja dotycząca przydziału gabinetów – na drzwiach szkoły).
  • O 17:30 spotkanie Rady Rodziców II LO w sali nr 15.
10.11.21 Spotkania z rodzicami  – konsultacje dla rodziców klas I – III.
15.12.21 Spotkanie z rodzicami:

  • klasy I – II – konsultacje dla rodziców
  • klasy III – wywiadówka, informacja o ocenach przewidywanych
12.01.22 Spotkanie z rodzicami:

  • klasy I – III – wywiadówka – informacja o  wynikach klasyfikacji śródrocznej
23.03.22 Spotkania  z rodzicami:

  • klasy I – II – konsultacje dla rodziców
  • klasy III –wywiadówka,  informacja  o przewidywanych ocenach          klasyfikacyjnych
1.06.22 Spotkania  z rodzicami:

  • informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

Zapraszamy!