Opiekunowie SU:

  1. mgr Agnieszka Rutkowska
  2. mgr Adrian Konopko

Skład SU:

  1. Przewodnicząca: Anna Fiałka
  2. Z-ca przewodniczącej: Jakub Wójcik

Dokumenty SU:

Regulamin Samorządu Uczniowskiego