Przedmioty rozszerzone: Języki obce:
  • matematyka,
  • j.polski,
  • do wyboru:j.angielski lub biologia
  • j.angielski
  • hiszpański

Ilość miejsc: 24

Szkoła współpracuje z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Opolskim

Szkoła oferuje: zajęcia na Uniwersytecie Opolskim, w
Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej
w Brzegu, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, laboratoria z biologii, zajęcia teatralne w Teatrze Jana
Kochanowskiego i Ekostudio w Opolu, koło teatralne. Nauczyciele prowadzą koła naukowe z przedmiotów wiodących. Prowadzone są dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego – nacisk na przedmioty przygotowujące do matury

Wyniki procentowe matur rozszerzonych w roku 2023r. z przedmiotów kierunkowych:
Uzyskujemy najwyższe wyniki matur rozszerzonych w powiecie! Ponadto w Nowym uczymy zarządzać wiedzą, rozwijać pasje i zainteresowania. To szkoła pełna sukcesów.

Podoba Ci się ten kierunek? Złóż wniosek!

Średnia zdawalność procentowa matury podstawowej w 2023r.


Średnie wyniki procentowe z przedmiotów podstawowych w 2023r.


Średnie wyniki procentowe z przedmiotów rozszerzonych w 2023r.

Informatyka: najwyższy średni wynik w województwie opolskim!

Akcja rekrutacja
Start za:
0
0
0
0
Dni
0
0
Godz.
0
0
Min.
0
0
Sek.

Regulamin