Instrukcje obsługi

Dostęp do dziennika elektronicznego – https://edziennik.lo2brzeg.pl

1.Wybieramy „logowanie standardowe”, a następnie „Zaloguj się”.

2.Klikamy na „Przywracanie dostępu do konta”.

 • Wpisujemy nasz e-mail, który wychowawca klasy wpisał do e-dziennika. Następnie wybieramy „Nie jestem robotem i klikamy „Wyślij wiadomość”.
 • W przypadku błędu o braku użytkownika w bazie należy:
  • upewnić się czy weszliśmy na e-dziennik ze strony szkoły lub z adresu https://edziennik.lo2brzeg.pl
  • skontaktować się z wychowawcą klasy, w celu uzupełnienia lub sprawdzenia wpisanych danych w e-dzienniku (adres e-mail, pesel)
 • UWAGA: w przypadku skrzynek założonych na O2.pl występują problemy z przyjściem e-maila – zalecamy zmianę maila u wychowawcy klasy np. na gmaila

 • Po prawidłowym wypełnieniu wyświetlony zostanie komunikat, który informuje nas o tym, że należy sprawdzić swoją skrzynkę poczty elektronicznej i postępować zgodnie ze wskazówkami zapisanymi w wiadomości.

3. Logujemy się do naszej skrzynki pocztowej, odszukujemy e-maila z „Opolskiej e-Szkoły” z naszymi danymi oraz linkiem aktywacyjnym, który otwiera stronę, gdzie ustalić możemy nowe hasło dostępowe.

 • Wiadomość może przyjść z opóźnieniem (max do 30 min) lub znaleźć się w folderze SPAM!!
 • UWAGA: w przypadku skrzynek założonych na O2.pl występują problemy z przyjściem emaila rejestracyjnego – zalecamy zmianę maila u wychowawcy klasy np. na gmaila

Proszę o sprawdzenie:
Login
Imię i Nazwisko
E-mail Główny (@eszkola.opolskie.pl)
E-mail Dodatkowy
Jednostka macierzysta w wiadomości odzyskiwania dostępu wskazuje na placówkę w której konto dla Państwa zostało zarejestrowane po raz pierwszy. Mogło to być np. w przypadku podania danych przy okazji prośby o dostęp do dziennika elektronicznego dziecka.

Teraz wystarczy znaleźć Link aktywacyjny  i kliknąć w niego (proszę nie sugerować się długością linku w przykładzie )

4.Zostajemy przekierowani na stronę ze zmiany hasła

 • wprowadźmy nowe hasło i je powtarzamy, zaznaczamy Nie jestem robotem (należy chwilę odczekać czasem zostaniemy poproszenie o wskazanie obrazków np. most)
 • wybieramy Ustaw nowe hasło. Powinniśmy zobaczyć informacje o tym ze hasło zostało zmienione

Sugerujemy zapisać link do strony https://edziennik.lo2brzeg.pl/ na pulpicie bądź w ulubionych.

Informacje dot. licencji Office 365 :

 • Licencja oprogramowania jest dostępna tylko dla użytkowników będących nauczycielem bądź uczniem (każda z osób ma po 5 licencji, które może używać na różnych urządzeniach).
 • W przypadku zalogowania się na konto rodzica, licencja nie będzie dostępna.
 • Przed przystąpieniem do procesu rejestracji oprogramowania sugerujemy wykonać proces odzyskiwania dostępu / zmiany hasła do konta zgodnie z instrukcją dostępną na stronie https://lo2brzeg.pl/pomoc/. Proces ten jest konieczny jeżeli nie znamy swojego loginu do eszkoły.

1. Otwieramy stronę https://www.office.com/ Klikamy na ZALOGUJ SIĘ

2. Na kolejnej stronie podajemy e-mail z systemu eszkoly adres w formacie login@eszkola.opolskie.pl

3. Zostaniemy przekierowani na stronę eszkoly wybieramy logowanie standardowe następnie zaloguj

4. Następnie logujemy się za pomocą danych użytkownika (login hasło) w systemie Opolskiej eSzkoły – adres w formacie login@eszkola.opolskie.pl

5. W kolejnym kroku wybieramy Zainstaluj pakiet Office
następnie Zainstaluj oprogramowanie: obejmuje produkty Outlook, OneDrive for Business, Word, Excel, PowerPoint i nie tylko.

Brak opcji pobrania oprogramowania świadczy o braku praw do licencji – najprawdopodobniej zalogowano na konto rodzica / opiekuna, a nie konto ucznia.

6. Zapisujemy plik instalacyjny i po jego pobraniu zaczynamy instalacje otwierając go

Pik instalacyjny w folderze pobrane ma następującą ikonę – uruchamiamy go

7. Tutaj krótka instrukcja postępowania od Microsoftu

8. Rozpoczęcie instalacji

Instalacja jest w pełni automatyczna.

9. Po zakończeniu instalacji uruchamiamy program z pakietu office 365 (np WORD)

10. W kolejnym kroku wpisujemy nasz login „e-szkołowy” xxxxx@eszkola.opolskie.pl. NIE wprowadzamy klucza produktu.
Login w tym przypadku musi nadal być aktywnym kontem ucznia bądź nauczyciela.

11. Ostatnia czynność, to akceptacja umowy licencyjnej.

Nasza biblioteka szkolna pracuje w programie MOL NET+
LINK: https://m001334.molnet.mol.pl

Każdy uczeń ma możliwość zalogowania się na swoje konto w katalogu biblioteki szkolnej wchodząc ww. link.

Aby zalogować się, należy w menu wybrać “Zaloguj się” i wypełnić formularz logowania podając:

 • Login: e-mail dodatkowy, który jest w bazie szkoły i bibliotek (e-mail podawany wychowawcy na początku pobytu w szkole )
 • indywidualne hasło czytelnika (takie jak do edziennika).

W razie problemów należy kliknąć przywróć dostęp, a w razie pytań zgłosić się do biblioteki szkolnej.

W katalogu możesz:

 • sprawdzić w bazie czy książka, jaka Cię interesuję, znajduję się w bibliotece szkolnej,
 • sprawdzić swoje dane osobowe: liczbę egzemplarzy, które możesz wypożyczyć lub udostępnić
 • sprawdzić wypożyczone przez siebie książki wraz z datą ich zwrotu,
 • zarezerwować książkę, jaka cię interesuję, a po potwierdzeniu przez bibliotekarza stanu rezerwacji, odebrać ją w bibliotece,
 • prolongować okres wypożyczenia książki.