100 rocznica III Powstania Śląskiego

Uczniowie klasy maturalnej (3B) pod kierunkiem pani Małgorzaty Baranowskiej przygotowali plakaty przedstawiające życie na Śląsku w czasie zaborów i w okresie I Wojny Światowej. Zwrócili uwagę na życie codzienne Ślązaków, tradycje, zwyczaje, kulturę , oświatę, ciężką pracę w kopalni oraz konflikty społeczne i polityczne z zamieszkującymi Śląsk Niemcami. Konflikty z Niemcami oraz pragnienie odzyskania niepodległości i przyłączenia Śląska do Polski było tak wielkie, że stało się przyczyną trzech powstań.  Pierwsze wybuchło w 1919 roku i zakończyło się klęską Ślązaków, drugie rozpoczęło się w 1920 roku i też zakończone porażką walczących Polaków a trzecie miało początek z 2 na 3 maja 1921 roku i żadna ze stron walczących nie odniosła ostatecznego zwycięstwa. Determinacja w walkach i bohaterstwo Ślązaków było i jest godne podziwu.

W 100 rocznicę III Powstania Śląskiego dla uczczenia bohaterskich Ślązaków uczniowie przygotowane wcześniej plakaty wyeksponowali na szkolnej wystawie mieszczącej się na I piętrze szkoły.  We wrześniu 2021 r. prace te wzięły udział w konkursie  pn. „100 rocznica III Powstania Śląskiego”. Jury, w skład którego weszły wybrane klasy, nauczyciele oraz Dyrekcja miały trudne zadanie, musiały dokonać oceny prac i wybrać plakaty najlepiej oddające klimat tamtych czasów. Według opinii niektórych uczniów, ciężko było wybrać jednoznacznie oceniając tylko stronę merytoryczną pracy. Uczniowie twierdzili, że prace były ciekawe ponieważ przekazywały wiele informacji o sytuacji na Śląsku. Ostatecznie liczba głosów wskazała:  

I miejsce – Arkadiusz Lipka,

II miejsce – Milena Piasecka,

III miejsce – Jakub Lipka.

Wszystkim uczniom – uczestnikom konkursu –  gratuluję i dziękuję za wkład w rozwój patriotyzmu pokolenia młodych Polaków.

Małgorzata Baranowska