Akcja „Znicze Pamięci”

1 listopada, ten szczególny dzień jest częścią naszej tradycji i kultury narodowej, a nasza obecność przy grobach i pomnikach jest formą moralnego obowiązku uczczenia i pielęgnacji pamięci o Zmarłych.

Wyraz szacunku i wdzięczności wobec naszych przodków, Bohaterów okazali uczniowie klasy 1 B przed pomnikiem majora Henryka Sucharskiego. Zapłonęły znicze, oddano hołd. Była też krótka lekcja historii.
Nie zapominajmy o polskich Bohaterach , którzy oddali życie w imię pokoju i wolności. Zapalmy Znicz Pamięci.