Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Zapraszamy do szkoły 1 września uczniów – z zachowaniem reguł reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja rąk po wejściu do budynku, zachowanie dystansu):

9:00 – spotkania z wychowawcami uczniów klas pierwszych
1A- klasa biologiczno-chemiczna gabinet 22
1B –klasa matematyczno-fizyczna i cybernetyczna gabinet 10
1C –klasa humanistyczno-prawna gabinet 6
1D- klasa biznesowo-językowa gabinet 5

9:30 – spotkania z wychowawcami uczniów klas drugich i trzecich
2A- gabinet 16
2B- gabinet 14
2C gabinet 32
2 AN gabinet 7
2 BN gabinet 4
2CN gabinet 25
3A gabinet 12
3B gabinet 3
3C gabinet 17
3D gabinet 8

Procedury funkcjonowania II LO w Brzegu w stanie zagrożenia epidemicznego zostaną opublikowane na stronie internetowej i FB – proszę o zapoznanie się z nimi rodziców i uczniów naszej szkoły.