Mój Herbert

4 grudnia br. miała miejsce w naszej szkole uroczystość podsumowująca Dni z Herbertem, czyli cykl konkursów popularyzujących twórczość Zbigniewa Herberta.

Uczniowie naszej szkoły, jak i brzeskich szkół podstawowych wzięli udział w rozmaitych konkursach przybliżających twórczość patrona naszej szkoły, wykazując się różnorodnymi talentami, wiedzą i pomysłowością.

Uczestniczyli w konkursach: wiedzy o życiu i twórczości Zbigniewa Herberta, plastycznym – inspirowanym wybranymi utworami o tematyce mitologicznej, matematycznym, konkursie e-Herbert, a także w turnieju recytatorskim i poezji śpiewanej.

W trakcie uroczystości byliśmy świadkami poruszających wystąpień uczniów recytujących i śpiewających wybrane utwory.

Laureatami poszczególnych konkursów zostali:

konkurs wiedzy o Zbigniewie Herbercie – Dominika Duda i Nikola Manowska– reprezentacja klasy 3a;

konkurs matematyczny – Mateusz Bystroński i Adam Łojowski z klasy 3b;

konkurs e-Herbert – Szymon Kowalski i Kajetan Światłowicz z klasy 1b;

konkurs plastyczny – ex aequo Wiktoria Guzik z klasy 1c i Marcela Pasiut z klasy 2d;

konkurs recytatorski – Alicja Wiącek z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu;

konkurs poezji śpiewanej – zespół w składzie: Aneta Wyrembak z klasy 2a, Aleksandra Hryniuk z klasy 2b, Gabriela Kolaszyńska z klasy 2c.

Wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali pamiątkowymi dyplomami, a laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.

Laureatom i wszystkim uczestnikom konkursów herbertowskich należą się ogromne brawa.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konkursów za udział, gościom – za obecność na uroczystości, a nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom pomagającym w przygotowaniach „Dni z Herbertem” i uroczystości „Mój Herbert” – za wsparcie i życzliwość.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursów inspirowanych twórczością naszego patrona Zbigniewa Herberta.