Narodowe Czytanie

7 września 2022 roku w auli szkoły odbyło się Narodowe Czytanie, które jest społeczną
akcją popularyzującą znajomość literatury polskiej oraz odkrywającą jej piękno.
Organizowana jest od 2012 roku, a honorowy patronat nad nią obejmuje Prezydent RP
wraz z Małżonką. Podczas tegorocznej akcji Para Prezydencka wybrała do czytania
„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
W naszej szkole reprezentacje wszystkich klas wysłuchały wybrane fragmenty „Ballad i
romansów”, które przeczytali dla nich nauczyciele: pani wicedyrektor Ewa Adamczyk,
pani Iwona Strona-Muszczyńska i pan Jarosław Worek oraz uczniowie: Oliwia Czajkowska,
Tomasz Maryszczak, Szymon Surdyka z klasy 2 C, Jakub Hojeński, Julia Wachowska z
klasy 3 C, Amelia Foryś, Aleksandra Kowalska z klasy 3 D oraz Milena Sawicka i Jakub
Wójcik z klasy 4 CN.
Wierzymy, że ta akcja jest dobrą zachętą do obcowania z książką, ponieważ jak powiedział
Umberto Eco „Kto czyta książki ten żyje podwójnie”