Przywołujmy pamięć bohaterów sprzed lat

Z okazji święta Odzyskania Niepodległości szkoła włączyła się w obchody rocznicowe: uczniowie i nauczyciele dnia 8 listopada 2019 roku o symbolicznej godzinie 11.11. wspólnie odśpiewali hymn narodowy. Młodzież z klasy II wykonała różnymi technikami plastycznymi piękne herby miast polskich oraz władców państwa polskiego.

Herby wyeksponowano na wystawie na holu I piętra szkoły. Tam też widnieje wystawa pn. „Ojcowie niepodległości” autorstwa Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz wystawa pn. „Dzieje Orła Białego” przygotowana przez uczniów.
Upamiętniając sukcesy naszych Bohaterów przedstawiono na parterze szkoły krótki rys historyczny związany z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.
11 listopada przedstawiciele naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w uroczystej Mszy św. patriotycznej w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu, a w tym samym czasie inni wzięli udział w Marszu Niepodległości w Warszawie.
Przywołujmy pamięć Bohaterów.