Religijność i obrazy Boga w twórczości Z. Herberta

8 kwietnia naszą szkołę odwiedził Prof. Adrian Gleń z Uniwersytetu Opolskiego, który na co dzień zajmuje się zagadnieniami literatury współczesnej. Pan Profesor wygłosił wykład poświęcony twórczości patrona naszej szkoły – Zbigniewa Herberta. Prelekcja uzmysłowiła nam wartości przekazywane przez twórcę postaci Pana Cogito. Konteksty filozoficzne dorobku Herberta świadczą o uniwersalnym charakterze jego utworów.