Rodacy -Bohaterom 2020

7 lutego zakończyliśmy tegoroczną edycję akcji Rodacy-Bohaterom. Przypominamy, iż jest to program stworzony w 2010 przez Stowarzyszenie Odra-Niemen dzięki spotkaniu z płk. Weroniką Sebastianowicz, Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi.

Od samego początku II LO współpracuje z Odrą-Niemen. Koordynujemy tę akcję w powiecie brzeskim, organizując coroczne zbiórki darów do Świątecznej Paczki Pamięci dla Polskiego Kombatanta.
W tym roku udało nam się zebrać niesamowitą ilość- ponad 68 paczek po 11-12kg. Gorąco dziękuję wszystkim szkołom, które wspólnie z nami dokonały tak wiele. Dziękujemy Gminnej Szkole Podstawowej w Skarbimierzu, Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Brzegu, I Liceum Ogólnokształcącemu w Brzegu, Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Brzegu, Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Brzegu, oraz naszym uczniom z II LO w Brzegu. Podziękowania kierujemy przede wszystkim do wszystkich uczniów, rodziców, oraz do nauczycieli, którzy nadzorowali zbiórki w swoich macierzystych szkołach: pani Małgorzacie Baranowskiej i pani Agnieszce Oliwie z GSP w Skarbimierzu, pani Kamili Stefaniszyn z PSP nr 5 w Brzegu, paniom Annie Królak i Marcie Król z I LO w Brzegu, panu Andrzejowi Spulnemu z ZSE w Brzegu, pani Ewie Toporowskiej z PSM I st. w Brzegu, pani Elżbiecie Seretnej i pani Małgorzacie Baranowskiej z II LO w Brzegu . Serdeczne podziękowania- koordynator akcji Maja Borgula-Janicka II LO Brzeg