Spotkanie z żołnierzami

23 maja uczniowie klasy profilu matematyczno- fizyczno – informatycznego uczestniczyli w spotkaniu z żołnierzami Wojskowego Centrum Rekrutacji uczestniczyli. Młodzież poznała różne warianty połączenia kariery zawodowej cywila o wykształceniu np: politechnicznym z wykształceniem wojskowym.