Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej

„Koniec wieńczy dzieło” i dzisiaj możemy oglądać efekty tej pracy w postaci pięknie odnowionej sali sportowej, która z pewnością będzie służyć wielu pokoleniom młodzieży uczącej się w naszej szkole.

Projekt Powiatu Brzeskiego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu” został oceniony najwyżej i uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt polegał na termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne .
W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy w jakiejkolwiek postaci przyczynili się do tego, że mamy wyremontowaną salę gimnastyczną, że spełniły się marzenia nie tylko młodzieży.
Oby służyła ona jak najdłużej wielu pokoleniom młodzieży.