Warsztaty odkrywania talentów

Dnia 21 września 2021 roku Pan Piotr Kozioł – prezes fundacji Kwitnące Talenty –  poprowadził warsztaty podczas których uczniowie klasy 2C i 3CN uwalniali swoje talenty. Młodzież miała możliwość odkryć swój potencjał poprzez  motywację i komunikację interpersonalną. Próbowała formułować własne potrzeby i uczucia a przez to odkryła zasady efektywnego porozumiewania się w oparciu o dynamikę i kolory talentów oraz własnego sposobu funkcjonowania w relacjach z ludźmi wg dynamiki i koloru talentów. 

Natomiast, dnia 28 września uczniowie klas 2D oraz 3BN uczestniczyli w dalszym ciągu warsztatów, podczas których próbowali zamieniać talenty na pieniądze.