Wierni przysiędze

25 marca 2021 roku   młodzież II LO w Brzegu uczciła pamięć Żołnierzy Niezłomnych uczestnicząc w VII edycji konkursu pn. „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Naszej Wolności”. Tegoroczny konkurs poświęcony był trzem bohaterom: Danucie Siedzikównie, Witoldowi Pileckiemu, Hieronimowi Dekutowskiemu.

Uczniowie w ramach konkursu napisali rozprawki historyczne poświęcone jednej wybranej postaci. Największe zainteresowanie wzbudziła historia młodziutkiej Danusi Siedzikówny.
W pracy swojej Gabriela Zachwiej napisała o Danusi Siedzikównie: „…W pożegnalnym liście napisała ,,Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba’’. Danuta Siedzikówna została zamordowana 28 sierpnia 1946 roku w gdańskim więzieniu. Przed śmiercią krzyknęła ,,Niech żyje Polska’’.
Około 350 tysięcy żołnierzy walczyło o to byśmy mogli żyć w wolnym kraju, nikomu nie podporządkowani ,z czego zginęło około 20 tysięcy osób .Wolna Polska istnieje właśnie dzięki takim ludziom, dlatego powinniśmy się o nich uczyć. Polacy muszą znać swoją historię, ponieważ naród który nie zna swojej historii z góry skazany jest na klęskę.”
Mateusz Oleksy napisał: „…Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych po raz pierwszy obchodzony był 1 marca 2011 roku, dzień ten ma na celu uhonorowanie ludzi, którzy zbrojnie i nie tylko zbrojnie wkładali wysiłek w walkę z okupacją sowiecko-komunistyczną. Wcześniejsza władza celowo chciała ukryć prawdę o żołnierzach, którzy nie godzili się na taki sposób rządzenia państwem, przykładem tego może być fakt, że ukrywano miejsca pochówków bohaterów tamtego okresu i do dzisiaj wielu z nich nadal nie znamy. Naszym obowiązkiem patriotycznym jest przywracanie pamięci o bohaterach, ponieważ – „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”.”

Natomiast Adrian Kutyła w pracy zauważył: „…Walczyli, choć nie musieli. Byli wierni składanej przysiędze do końca, byli ofiarni, kochali Polskę, kochali wolność, oddawali swoje życie za naszą ojczyznę. Budzi to w nas pytanie czy my również byśmy tak postąpili. Właśnie dlatego powinniśmy zgłębiać naszą wspólną historię narodową, aby właśnie takie zachowania i osoby przypominały nam jak postępować. A czemu żołnierze ci byli wyklęci? Bo po wojnie byli mordowani w naszej pamięci. Kiedyś nazywano ich bandytami, esesmanami, mordowano ich z zimną krwią. Dziś musimy więc przywrócić pamięć o nich. Należy im się honor i cześć za ich wielkie oddanie, patriotyzm i narażanie swojego życia w walce o wolność ojczyzny.”

Natomiast Agnieszka Socha przedstawiła działalność swojego  pradziadka pisząc m.in.:  „…W czasie okupacji Zygmunt Cmak postanowił pójść w ślady ojca i zaangażował się w konspiracji…”
Julia Mazurkiewicz przedstawiła historię Żołnierzy Niezłomnych i ich rodzin pisząc: „…Wiele tysięcy zostało aresztowanych i trafiło do komunistycznych więzień. Członków podziemia przez lata represjonowano, dyskryminowano. Mieli trudności w znalezieniu pracy, awansach, a szykany koncentrowały się także na ich rodzinach…”   Julia pisała też o kontrowersyjnych poglądach historyków i  krytycznym spojrzeniu na działalność  Żołnierzy Wyklętych:  „…Przeprowadzone po latach śledztwa IPN-u wskazywały odpowiedzialność Wyklętych m.in. za pacyfikacje wsi na Kresach Wschodnich…”

Prace konkursowe wiernie  oddały bohaterstwo Żołnierzy Niezłomnych, dlatego na szczególne wyróżnienie zasługują prace: Arkadiusza Banachowskiego, Krystiana Kenara, Karoliny Kruk, Adriana Kutyły, Arkadiusza Lipki, Jakuba Lipki, Julii Mazurkiewicz, Mateusza Oleksego, Mileny Piaseckiej, Julii Rosińskiej, Agnieszki Sochy, Kornelii Urban, Gabrieli Zachwiej.
Dla wszystkich  uczestników  konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody . Uczestnikom serdecznie gratuluję i życzę wiele sukcesów.
Dziękuję za wpisanie się w tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na naszej Ziemi Brzeskiej.