Wyniki maturalne 2023

Wielki sukces naszych tegorocznych maturzystów, którzy osiągnęli 98% zdawalność matury. Szczególnie cieszą nas wysokie wyniki z przedmiotów rozszerzonych, które są decydujące w procesie rekrutacji na uczelnie wyższe. Gratulujemy!

Poniżej prezentujemy zestawienia wyników oparte o dane OKE Wrocław: https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-maturalny-224


Średnia zdawalność procentowa matury podstawowej w 2023r.


Średnie wyniki procentowe z przedmiotów podstawowych w 2023r.


Średnie wyniki procentowe z przedmiotów rozszerzonych w 2023r.

Informatyka: najwyższy średni wynik w województwie opolskim!