Wyniki maturalne 2024

Wielki sukces naszych tegorocznych maturzystów, którzy tradycyjnie już osiągnęli najwyższą zdawalność matur w powiecie brzeskim na poziomie 97%. Szczególnie cieszą nas wysokie wyniki z przedmiotów rozszerzonych, które są decydujące w procesie rekrutacji na uczelnie wyższe. Gratulujemy!

Poniżej prezentujemy zestawienia wyników oparte o dane OKE Wrocław: https://oke.wroc.pl/aktualnosci/wstepne-wyniki-egzaminu-maturalnego-w-2024-r


Średnia zdawalność procentowa matury podstawowej w 2024r. (procent uczniów którzy zdali maturę)


Średnie wyniki procentowe z przedmiotów podstawowych w 2024r. (średnie wyniki jaki uzyskane przez maturzystów)


Średnie wyniki procentowe z przedmiotów rozszerzonych w 2024r. (średnie wyniki uzyskane przez maturzystów)

Informatyka:najwyższy średni wynik w województwie opolskim!!!