„Żołnierze Wyklęci – bohaterowie naszej wolności”

„Żołnierze Wyklęci – bohaterowie naszej wolności” – pod takim hasłem 11 marca 2024 r. odbyła się X edycja konkursu o Żołnierzach Niezłomnych. W tym roku organizator konkursu – II LO w Brzegu – skoncentrował uwagę uczestników wydarzenia na sylwetkach żołnierzy: Łukaszu Cieplińskim, Józefie Franczaku oraz żołnierzach z oddziału Bartka, którzy zostali zamordowani na Ziemi Brzeskiej w okolicach Starego Grodkowa. Bohaterkami konkursu były także „panny wyklęte”, które zginęły podczas walk z siłami komunistycznymi. Były podstępnie mordowane przez agentów polskiego NKWD. Tymi bohaterkami były: Stanisława Golec, Janina Przysiężniakowa, Danuta Siedzikówna, Helena Motykówna, Emilia Marszałek.
Celem i głównym zamierzeniem konkursu było przybliżenie młodym Polakom sylwetek Żołnierzy Wyklętych, żołnierzy II konspiracji, ich niezwykłych czynów i pełnego oddania Ojczyźnie. Konkurs miał na celu uzupełnienie wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych, wciąż mało znanej karty naszej historii.
Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Jacek Monkiewicz.

Swoją obecnością zaszczyciły zarówno władze powiatu jak i przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą: Wojskowe Centrum Rekrutacji, 1.Brzeski Pułk Saperów im. Tadeusza Kosciuszki, Światowy Związek Żołnierzy AK Koło w Brzegu, Nadleśnictwo Brzeg, Zakład Karny w Brzegu.
W czasie konkursu reprezentacje szkół odpowiadały na pytania, które miały charakter krótkiej prezentacji multimedialnej, zdjęć lub były odczytywane. Zatem widzowie konkursu również zdobywali wiedzę.

Do konkursu przystąpili uczniowie w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe, ponadpodstawowe. Jury w składzie Wiktor Krzewicki przewodniczący Klubu Historycznego im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego, por. Rafał Ślęzak przedstawiciel Wojska Polskiego (WCR) oceniało wypowiedzi uczniów.

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zdobyli uczniowie GZS w Skarbimierzu Osiedle, II miejsce wywalczyli sobie z NSP w Brzegu a III miejsce zajęli uczniowie PSP nr1 w Brzegu, PSP nr 6 w Brzegu, PSP nr1 w Grodkowie.

W kategorii szkół ponadpodstawowych I miejsce zajęli uczniowie II LO w Brzegu, II miejsce wygrali uczniowie ZSZ w Grodkowie, III miejsce przypadło uczniom z ZSE w Brzegu , I LO w Brzegu, ZSZ w Brzegu.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom a wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów w kolejnych wyzwaniach edukacyjnych.

Dla zwycięzców i wszystkich uczestników konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody związane z tematyką konkursu. Nagrodę główną ufundował Starosta Powiatu Brzeskiego pan Jacek Monkiewicz. Dodatkowo w nagrodę za rozwijanie idei patriotyzmu i kształtowanie świadomości narodowej Powiat Brzeski ufundował uczniom wycieczkę edukacyjną do Krakowa. Doceniono również pracę nauczycieli przygotowujących młodzież.
Sponsorami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Brzegu, IPN Oddział we Wrocławiu, Nadleśnictwo Brzeg, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Brzegu, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Koło w Brzegu.
Małgorzata Baranowska