Darmowy OFFICE 365 (wersja instalacyjna)

Uczniowie naszej szkoły mają dostęp do instalacyjnej (nieprzeglądarkowej) wersji OFFICE’a 365, którą można używać na 5 dowolnych urządzeniach (telefon, komputer itp.). Zachęcamy do instalacji i korzystania.

Informacje dot. licencji Office 365 :

  • Licencja oprogramowania jest dostępna tylko dla użytkowników będących nauczycielem bądź uczniem (każda z osób ma po 5 licencji, które może używać na różnych urządzeniach).
  • W przypadku zalogowania się na konto rodzica, licencja nie będzie dostępna.
  • Przed przystąpieniem do procesu rejestracji oprogramowania sugerujemy wykonać proces odzyskiwania dostępu / zmiany hasła do konta zgodnie z instrukcją dostępną na stronie https://lo2brzeg.pl/pomoc/. Proces ten jest konieczny jeżeli nie znamy swojego loginu do eszkoły.

1. Otwieramy stronę https://www.office.com/ Klikamy na ZALOGUJ SIĘ

2. Na kolejnej stronie podajemy e-mail z systemu eszkoly adres w formacie login@eszkola.opolskie.pl

3. Zostaniemy przekierowani na stronę eszkoly wybieramy logowanie standardowe następnie zaloguj

4. Następnie logujemy się za pomocą danych użytkownika (login hasło) w systemie Opolskiej eSzkoły – adres w formacie login@eszkola.opolskie.pl

5. W kolejnym kroku wybieramy Zainstaluj pakiet Office
następnie Zainstaluj oprogramowanie: obejmuje produkty Outlook, OneDrive for Business, Word, Excel, PowerPoint i nie tylko.

Brak opcji pobrania oprogramowania świadczy o braku praw do licencji – najprawdopodobniej zalogowano na konto rodzica / opiekuna, a nie konto ucznia.

6. Zapisujemy plik instalacyjny i po jego pobraniu zaczynamy instalacje otwierając go

Pik instalacyjny w folderze pobrane ma następującą ikonę – uruchamiamy go

7. Tutaj krótka instrukcja postępowania od Microsoftu

8. Rozpoczęcie instalacji

Instalacja jest w pełni automatyczna.

9. Po zakończeniu instalacji uruchamiamy program z pakietu office 365 (np WORD)

10. W kolejnym kroku wpisujemy nasz login „e-szkołowy” xxxxx@eszkola.opolskie.pl. NIE wprowadzamy klucza produktu.
Login w tym przypadku musi nadal być aktywnym kontem ucznia bądź nauczyciela.

11. Ostatnia czynność, to akceptacja umowy licencyjnej.