Dni wolne od zajęć

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) i § 11ge Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2111) – Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

§ 1
Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje zmienione przez dyrektora dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.
§ 2
Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
2 listopad dzień wolny od zajęć dydaktycznych
30 i 31 marca (za 4,5 stycznia 2021 ) dni wolne od zajęć dydaktycznych
4 maj matura
5 maj matura
6 maj matura
7 maj matura (za 22 grudnia 2020)
4 czerwiec dzień wolny od zajęć dydaktycznych