Komunikat Dyrektora

Dyrektor II LO w Brzegu informuje, że od dnia 28 listopada 2021 r. do 5 grudnia 2021 r., zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla jednego oddziału naszej szkoły klasy 3AN z powodu stwierdzonego pozytywnego wyniku testu SARS-CoV- 2 u jednego z uczniów. Zajęcia dla tego oddziału odbywać się będą w tych dniach w formie nauczania zdalnego. Wszystkie informacje przekazywane będą rodzicom poprzez e-dziennik. Wszystkie pozostałe klasy nadal uczą się w trybie stacjonarnym.