Kurs przygotowujący do matury z informatyki

Studenci z Instytutu Informatyki UWr zapraszają na bezpłatny kurs dla maturzystów pomagający  w przygotowaniach do rozszerzonej matury z informatyki. Zajęcia odbywają w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 15 w soboty w godzinach 10:00-13:00.

 
Harmonogram kursu z listą tematów można znaleźć na stronie zajęć: https://wpmii.pl/. Każde zajęcia zaczynają się od wykładu połączonego z przedstawieniem przykładowych zadań. Następnie odbywają się pracownie, na których uczniowie samodzielnie (lub z pomocą studentów) rozwiązują zadania z danego tematu. Dostępne są też materiały do już zrealizowanych zagadnień. Do zajęć można dołączyć w każdym momencie.