Matury próbne

Matura próbna odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem.

Język polski 3.03 i matematyka 4.03 w zakresie podstawowym odbędą się w szkole w sali gimnastycznej klasa 3B i 3D, w auli klasa 3A i 3C o godz. 9:00.

Na egzamin stacjonarny przychodzimy zdrowi, z własnym czarnym długopisem, w maseczkach z zachowaniem dystansu społecznego.

Pozostałe przedmioty będą przeprowadzane zdalnie w terminie określonym przez CKE.

Zasady pracy z arkuszem maturalnym ustalą nauczyciele z poszczególnych przedmiotów.   Nauczyciel uczący klasę przedmiotu zdawanego zdalnie wysyła arkusz maturalny poprzez platformę MS Teams w dniu i godzinie określonej w harmonogramie. Proszę przestrzegać zasad ustalonych przez nauczycieli i odesłać odpowiedzi o ustalonej godzinie.

Harmonogram próbnej matury 2021

3 marca, godz. 9 – język polski – poziom podstawowy
4 marca, godz. 9 – czwartek matematyka – poziom podstawowy,
4 marca, godz. 14 – historia muzyki, filozofia (poziom rozszerzony)
5 marca, godz. 9 – piątek język angielski – poziom podstawowy
5 marca, godz. 14 – historia sztuki,
8 marca, godz. 9 – język angielski – poziom rozszerzony
8 marca, godz. 14 – język hiszpański (poziom podstawowy), język niemiecki (poziom podstawowy),
9 marca, godz. 9 -język polski – poziom rozszerzony,
10 marca, godz. 9 – matematyka poziom rozszerzony
10 marca, godz. 14 – język hiszpański (poziom rozszerzony), język niemiecki (poziom rozszerzony),
11 marca, godz. 9 – biologia – poziom rozszerzony,
11 marca, godz. 14 – informatyka – poziom rozszerzony
12 marca, godz. 9 – chemia – poziom rozszerzony,
12 marca, godz. 14 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)
15 marca, godz. 9 – historia – poziom rozszerzony
15 marca, godz. 14 – fizyka – poziom rozszerzony
16 marca, godz. 9 – geografia – poziom rozszerzony