Rekrutacja – ważne informacje

Uwaga kandydaci!
1. Od 24 czerwca można samodzielnie wprowadzać oceny i osiągnięcia zamieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w systemie rekrutacyjnym.
2. Od 1 lipca będzie możliwość wprowadzenia wyników egzaminu ósmoklasisty do systemu rekrutacyjnego.
3. Prosimy o jak najszybsze dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej do dnia 13 lipca do godz. 13:00
4. Komisja rekrutacyjna pełni dyżur w pokoju nauczycielskim (lub w sekretariacie szkoły)