Sukces kadetów II LO

Trzecia edycja Edukacji Wojskowej pomyślnie zakończona

Sukces kadetów II LO w Brzegu – III edycji „Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”

Kadeci klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu po trzyletniej edukacji otrzymają Certyfikaty ukończenia nauki przedmiotu Edukacja Wojskowa w ramach „Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Dokumenty ukończenia szkolenia w zakresie EW są certyfikowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

W kwietniu 2021 roku zakończono III edycję programu. Szkolenie kadetów III edycji z Edukacji Wojskowej trwało cały rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021. W klasie pierwszej czyli 2019 roku młodzież uczestniczyła w szkoleniowym obozie wojskowym (obóz dla chętnych uczestników programu) zorganizowanym przez 1. Brzeski Pułk Saperów. Szkolenie z EW trwające kilka dni obejmowało min. zagadnienia: strzelectwo ( wybór miejsca i przygotowanie stanowiska ogniowego, ćwiczenia na trenażerach), terenoznawstwo, taktykę (działania taktyczne z wykorzystaniem pojazdów bojowych), rozpoznanie wojskowe, obronę przed bronią masowego rażenia, szkolenie inżynieryjno – saperskie (ustawianie pojedynczej miny przeciwpancernej, maskowanie ludzi i uzbrojenia). Żołnierze Pułku Saperów prowadzący zajęcia w przystępny sposób zapoznali uczniów z najtrudniejszymi zagadnieniami.

W całym cyklu szkolenia młodzież uczyła się m.in. posługiwania się sprzętem i środkami ochrony przed skażeniami, bronią strzelecką, poznali sposoby pokonywania terenu i przeszkód, zapoznali się z zasadami żołnierskiego zachowania oraz z zasadami bezpieczeństwa w szkoleniu ogniowym. Nie obca im była też dyscyplina wojskowa.

Zgodnie z planem odbyły się egzaminy z teorii i praktyki. Efektem pracy żołnierzy i kadetów były pozytywnie zdane egzaminy. Żołnierze zadbali też o dobre samopoczucie młodzieży i satysfakcjonujące wyniki szkolenia.

Duże tempo pracy, przestrzeganie BHP i różnorodność zagadnień wymagało dyscypliny, wytrwałości w pokonywaniu wszelkich trudów i koncentracji zarówno ze strony kadetów jak i żołnierzy. Doceniamy i dziękujemy.

Żołnierze 1. Brzeskiego Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki ucząc i wychowując uświadomili młodzieży ponadczasowość słów Józefa Piłsudskiego: „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska…”. Warto o tym pamiętać.

Kadeci i koordynator klas mundurowych Małgorzata Baranowska serdecznie dziękują Żołnierzom pracującym z nami i dla nas.