Gra w golfa po angielsku

Angielski WF w II LO, a raczej PE (physical education). Co ich połączyło? GOLF. Pan Singh Kanwal uczy młodzież gry w golfa na lekcjach wychowania fizycznego. U nas zawsze jest kreatywnie i aktywnie.