Sukces na Olimpiadzie Zdrowia!

Patryk Zuzek zajął wysokie 3-cie miejsce w wojewódzkiej Olimpiadzie Zdrowia! ✌️ Nasz uczeń w ramach akcji prozdrowotnej przygotował merytoryczny i ciekawy wykład pt. „Dieta, a zdrowie psychiczne i fizyczne” 🍉, który wygłosił dla studentów Politechniki Opolskiej. My oczywiście byliśmy z nim i mocno mu kibicowaliśmy. 🤞 Gratulacje Patryk 👏